FANDOM


Llista de trucs útils apresos durant la meva estada a Wikia

Detecció d'espais de nom

  • Special:SearchAvançat → seleccionar només un espai de nom → Cercara l'url apareixerà ns<número de l'espai de noms seleccionat>.
  • F12 → apartat Consola → escriure wgNamespaceIds i prémer enterllista de tots els espais de noms amb el número corresponent