FANDOM


Llista de coses relacionades amb el CSS que està bé recordar :)

Infotaules portàtils

  • .pi-layout-stacked: els que tenen el layout stacked :)
  • .pi-data-value: valors dels paràmetres de la plantilla.
  • ::first-letter: primera lletra.

Exemples

/* Posa en majúscula la primera lletra dels camps de les infotaules portàtils */
.pi-layout-stacked .pi-data-value::first-letter {
    text-transform:capitalize; 
}